Услови за користење

 1. ОПШТО

Сите стоки понудени на нашата веб-локација www.healthylife.bg претставуваат понуда, но доколку не се достапни, стоката не треба да се испорача. При нарачка од клиент се дава понуда, која се прифаќа од нас со испраќање на стоката, а не со потврдување на приемот на нарачката. Прифаќањето се одвива во роковите на испорака. Доколку нарачката не е извршена, клиентот е информиран за тоа. Ние не продаваме стоки на малолетни лица и лица со ограничена деловна способност, освен ако стоката е нарачана од правен застапник. Важат цените кои важеле кога клиентот ја дал својата понуда. Нашата политика за приватност е достапна на https://healthylife.bg/en/privacy-policy

 1. КАКО ДА НАРАЧАТЕ

Сите стоки понудени на нашата веб-локација www.healthylife.bg претставуваат понуда, но доколку тие не се достапни, стоката не треба да се испорача. При нарачка од клиент се дава понуда, која се прифаќа од нас со испраќање на стоката, а не со потврдување на приемот на нарачката. Прифаќањето се одвива во роковите на испорака. Доколку нарачката не е извршена, клиентот е информиран за тоа. Ние не продаваме стоки на малолетни лица и лица со ограничена деловна способност, освен ако стоката е нарачана од правен застапник. Важат цените кои важеле кога клиентот ја дал својата понуда. Нашата политика за приватност е достапна на https://healthylife.bg/en/privacy-policy/.

Нарачките може да се направат онлајн, на www.healthylife.bg.

Вршиме достава до Бугарија и Романија.

Клиентот ја избира стоката што ќе ја нарача на веб-страницата. Посакуваната стока се додава во списокот со нарачки со притискање на симболот „додај во кошничка“. Количината на нарачаната стока може да се промени со избирање на саканата количина со кликнување на копчињата „+“ и „-“. Количката може да се најде во тркалезен балон во долниот десен агол на екранот. Со притискање на копчето „количка“ се означува бројот на избрани производи. Во количката изборот може да се уредува, а за да се заврши нарачката потребно е да се притисне копчето „нарачај“.

Пред да го притиснете копчето „нарачајте“, на екранот се прикажува Упатството за Политика за приватност и за поставување колачиња. По запознавање и прифаќање на општите одредби и услови, како и политиката за приватност, нарачката може да се заврши со притискање на копчето „Плаќање >“.

Не е потребна регистрација за да нарачате. Нарачката се прави како „гостин“, без регистрација. Откако ќе ги внесете бараните информации како гостин, имате можност да ја изберете адресата за испорака, видот на испорака и начинот на плаќање, како и да ги проверите и промените информациите за вашата нарачка пред да го притиснете копчето „нарачка“.

Законски обврзувачка понуда се поднесува со комплетирање на нарачката со притискање на копчето „нарачка“. Приемот на нарачката се потврдува на е-пошта.

Текстот не е зачуван и по завршувањето на нарачката не може да се пристапи до него. Податоците за нарачката може да се испечатат веднаш по нивното испраќање.

Во случај на барања за измени или прашања за враќање, можете да го контактирате нашиот тим за услуги на клиентите на:

 Tel+359885216258

E-mail: [email protected]

 1. УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА

(1) Транспортни трошоци

Доставата во Бугарија е бесплатна по нарачка од 49 лева. Под оваа сума се плаќа фиксна такса за испорака, вклучувајќи ги поштенските трошоци и трошоците за пакување, од 4,89 лева, освен ако не е поинаку договорено со клиентот. Доставата во рамките на Европската Унија е бесплатна по нарачка од 29 евра. Под оваа сума се плаќа фиксна такса за испорака, вклучувајќи ги поштенските и трошоците за пакување, од 3,89 евра, освен ако не е поинаку договорено со клиентот.

(2) Delivery times

Стоката понудена во онлајн продавницата се подготвува за испорака во рок од 1-2 работни дена по добивањето на нарачката. Доколку се потребни информации или совети, веднаш го контактираме клиентот. Стоката потоа се испраќа, вкл. По давање информации или совети, каде што е применливо.

Доколку испораката на една или повеќе нарачани стоки доцни или стане возможна, веднаш го известуваме клиентот, давајќи му можност да ја откаже нарачката. И покрај внимателно планираните залихи, можно е да се продаде промотивен производ побрзо од очекуваното. Со оглед на ова, не можеме да обезбедиме гаранција за испорака и промотивните понуди важат само додека траат залихите.

Доколку производот не може да се испорача поради виша сила или прекин на производството и овие околности настанат по потврдувањето на договорот за нарачка, ние не сме одговорни за неиспорака и сме ослободени од обврската за снабдување. Клиентот ќе биде известен за ова веднаш. Сите износи платени од клиентот за засегнатата нарачка се враќаат веднаш.

Времето на испорака на нашите партнерски компании, според нивните сопствени информации, е 2 работни дена за Бугарија; 2-4 работни дена за Романија и 4-7 работни дена за остатокот од Европа.

 

-3

Имате обврска да ја проверите нарачаната стока во моментот на испорака пред да ја примите. Во случај кога при проверката најдете некакви дефекти (на пример: оштетена амбалажа), мора да одбиете да ја примите стоката. Во овој случај, веднаш, а најдоцна во рок од триесет дена од денот на откривањето на дефектите, ќе ви ги вратиме сите плаќања за неисправната стока што сме ја примиле од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака. За враќање, ќе го користиме истиот начин на плаќање што го користевте при правењето на оригиналната трансакција, освен ако не сме изрично договорени поинаку со вас; Во никој случај нема да ви наплатиме такси за вашето враќање. Може да одбиеме рефундирање додека не добиеме поврат на неисправната стока или не ни доставиме доказ дека сте ни ја вратиле неисправната стока, без разлика што е порано.

 1. УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Сите цени се конечни цени во бугарски лева и/или евра, вклучувајќи го важечкиот данок на додадена вредност. Достапниот начин на плаќање е готовина при испорака.

Го задржуваме правото да додаваме и исклучуваме начини на плаќање.

 1. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

Нашата веб-локација www.healthylife.bg користи технологија за SSL сертификат за шифриран пренос на податоци. Secure Sockets Layer (SSL) е протокол што се користи за да се обезбеди врската што ја прават корисниците со нашата веб-локација. Сертификатот SSL ги шифрира податоците и го штити каналот преку кој се одвива комуникацијата помеѓу корисниците и нашата веб-страница. Односно, сите податоци што минуваат од вашиот прелистувач до нашата веб-локација се шифрирани и заштитени. На овој начин ве заштитуваме од навлегување во доверливи информации.

многу е лесно да се разликува кои веб-локации на Интернет имаат SSL сертификат, а кои немаат. Пред доменот на секоја безбедна веб-локација што користи SSL сертификат има катанец. Другата разлика е во кратенката „https://“ пред областа за адреси на веб-локацијата која користи SSL сертификат, што значи „Secure HTTP“ и гарантира дека веб-локацијата што се отвора е автентична и врската со неа е безбеден. На веб-локациите без SSL сертификат им се доделува кратенката „http://“ пред полето за адреса.

 1. ПОНИШТУВАЊЕ / ТРОШОЦИ ЗА ВРАЌАЊЕ

Правото на повлекување му се дава на потрошувачот само во однос на стоките нарачани од www.healthylife.bg, кои не се претходно произведени и за чие производство индивидуалниот избор или инструкциите од купувачот се клучни или кои се јасно приспособени на личните потреби на клиентот и/или не се погодни за враќање поради здравствена заштита и хигиенски причини, кога нивното запечатување е отстрането по испораката и/или може брзо да се влоши или брзо да истече.

Со цел да се избегнат понатамошни спорови, правото на повлекување не се однесува на храната, вклучително и адитиви за храна.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ

Право на повлекување

Имате право да се повлечете од овој договор, без оправдување, во рок од четиринаесет дена. Периодот на откажување е четиринаесет дена од денот кога вие или трето лице назначено од вас, кое не е превозник, ќе ја поседувате стоката. Во случај да извршиме повеќекратни испораки за една нарачка, периодот на откажување изнесува четиринаесет дена од денот кога вие или трето лице назначено од вас, кое не е превозникот, ја преземало последната испорачана стока од нарачката. .

За да го искористите вашето право на повлекување, мора да не информирате ([email protected]) со јасна изјава (на пр. писмо испратено по пошта или е-пошта) за вашата одлука да се повлечете од овој договор. Можете да го користите приложениот формулар за повлекување, иако тоа не е задолжително. За да се почитува периодот на повлекување, доволно е да се испрати известувањето за остварување на правото на повлекување пред истекот на периодот на повлекување.

Последици од одбивање

Доколку се повлечете од овој договор, ќе ви ги вратиме сите исплати за откажаната нарачка што ја добивме од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака, веднаш и најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе добиеме известување за вашето повлекување од овој договор. За враќање, ќе го користиме истиот начин на плаќање што го користевте при правењето на оригиналната трансакција, освен ако не сме изрично договорени поинаку со вас; Во никој случај нема да ви наплатиме такси за вашето враќање. Може да одбиеме рефундирање додека не добиеме рефундирање на вратената стока или не ни доставиме доказ дека сте ја испратиле вратената стока, што и да биде побрзо.

Морате веднаш да ни ја вратите стоката, но најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе не известите за вашето повлекување од овој договор. Се смета дека временскиот рок е запазен кога ќе ја испратите стоката пред истекот на четиринаесетдневниот период. Вие ги сносите директните трошоци за испраќање на стоката назад.

 1. ДЕФЕКТИ / ГАРАНЦИЈА / ОДГОВОРНОСТ / ПОЛИТИКА ЗА ВРАЌАЊЕ

Во принцип даваме гаранција во согласност со прописите. Сепак, се согласуваме дека гарантниот период изнесува датумот на истекување на секој производ. Во случај на прекршување на обврските за кои сме одговорни или ако се откријат скриени дефекти на стоката, клиентот е должен да не извести за тоа и може да ни обезбеди соодветен период за да извршиме последователни испораки или поправки, доколку е можно . Доколку последователната испорака или поправка е неуспешна, клиентот има право, како што ќе избере, да побара последователна испорака или намалување на куповната цена, или да се повлече од договорот за купување и/или да бара компензација. Доколку клиентот бара и компензација, ние сме одговорни само за штетата на нарачаната стока. Дополнителни барања за компензација од клиентот се исклучени.

Во сите горенаведени случаи, потрошувачот ни ја испраќа стоката веднаш и во секој случај најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога не известил како што е опишано погоре. Се смета дека временскиот рок е исполнет кога ќе ни ја испратите стоката пред истекот на периодот од четиринаесет дена. Ние ги плаќаме сите директни трошоци за враќање на стоката во овој случај. Потрошувачот мора да ја испрати стоката користејќи го истиот начин на испорака што го користевме кога му ја испративме стоката.

Во случај да треба да ви платиме компензација, таа ќе изнесува цената на неисправната стока при купувањето. За да ја извршиме оваа исплата, го користиме истиот начин на плаќање што го користевте при правењето на оригиналната трансакција, освен ако не сме изрично договорени поинаку со вас; Во никој случај нема да ви наплатиме такси за вашето враќање. Може да одбиеме плаќање додека не добиеме поврат на неисправната стока или не ни доставиме доказ дека сте ни ја вратиле неисправната стока, што и да биде побрзо.

Информациите дадени на оваа веб-локација се внимателно проверени и редовно се ажурираат. Сепак, не може да се гарантира дека сите информации се целосни, вистинити и ажурирани во секое време. Ова особено се однесува на информациите за производот од производителите на прикажаното пакување.

 1. КЛАУЗА ЗА ВАЖЕЊЕ

Невалидноста на поединечните одредби нема да влијае на важноста на останатите одредби. Конкретно, договорот останува во сила за двете страни.

 1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОБАВУВАЧОТ

Адреса на седиштето

UNICOMS CORP. ROMANIA S.R.L.

Адреса: ул.„Туртурелелор“ бр.50, ул. 4, Аплик. 8, сектор 3, о. Букурешт, Романија

Менаџер: Форин Јанко

Телефон: +359885216258 / цена на телефон ако има /

Е-пошта: [email protected]

www.healthylife.bg

Адреса

Адреса: ул.„Туртурелелор“ бр.50, ул. 4, Аплик. 8, сектор 3, о. Букурешт, Романија

Сопственик

Дамјан Дамјанов

ДДВ број

BG3077831591

 1. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Генерално, само романското право се применува на целиот договорен однос, со исклучок на меѓународното право. Склучувањето на договорот се одвива во Романија.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.